Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Lựa chọn phim cách nhiệt như thế nào? có hiệu quả không ạ? Trả lời cho: Lựa chọn phim cách nhiệt như thế nào? có hiệu quả không ạ?

  • Anh Đoàn Tuấn

    0 VF Points
    Chủ xe
    11/11/2022 lúc 15:36

    Cũng tùy người thôi, biết đâu nhiều người lại thích trải nghiệm cái nóng thì sao nhỉ ??? Em đùa tí thôi hihi