Home Diễn đàn Tin tức Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy Trả lời cho: Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy

  • Quang Nguyễn Thanh

    0 VF Points
    Chủ xe
    11/11/2022 lúc 15:39

    Để dễ dàng nên chọn cháo thịt bằm mà đoàn mình chỉ có 4 bé ăn cháo à nên không nên làm nhiều món dễ bị đau bụng