Home Diễn đàn Phong cách sống Theo bạn VinFast (Việt Nam) đang có vị trí như thế nào trên bản đồ ô tô thế giới? Trả lời cho: Theo bạn VinFast (Việt Nam) đang có vị trí như thế nào trên bản đồ ô tô thế giới?

  • ANH KHOA BRVT

    2.920 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 22:04

    Với mình thì mình tin vào những gì ông Phạm Nhật Vượng làm.