Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Lịch sử của RADIO trên ô tô Trả lời cho: Lịch sử của RADIO trên ô tô

 • Bùi Quyết Tiến

  50 VF Points
  Thành viên
  12/11/2022 lúc 08:14

  Có đợt này em mới chăm thôi bác ạ, Đợt này do vợ đang bầu, Còn trước chưa bầu e cũng toàn hỗ trợ vợ thôi không làm hết như bây giờ,

  Đang sợ mấy nữa vk sinh xong lại cứ bắt mình làm hết đây bác 😜