Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Kỹ năng lái xe qua ngã tư Trả lời cho: Kỹ năng lái xe qua ngã tư

  • Anh Tuấn Lê

    0 VF Points
    Chủ xe
    12/11/2022 lúc 15:53

    Vừa hôm qua đi trên đường gặp chị lead xi nhan trái mà rẽ phải, chị thứ 2 thì không thèm bật xi nhan cứ thế rẽ luôn. Mặc dù chuẩn bị tinh thần trước rồi mà vẫn bị sốc