Home Diễn đàn Tâm sự Các bác thanh toán tiền phí sạc xe điện tại trạm như thế nào đấy? Trả lời cho: Các bác thanh toán tiền phí sạc xe điện tại trạm như thế nào đấy?

  • Lộc Hoàng Văn

    0 VF Points
    Chủ xe
    12/11/2022 lúc 15:57

    Theo em thấy thì giải pháp cho thuê pin của Vinfast là một cách làm rất hay dùng để kéo chi phí của xe điện xuống ngang với xe xăng.