Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Đâu là những yếu tố khiến bạn mất tập trung khi lái xe? Trả lời cho: Đâu là những yếu tố khiến bạn mất tập trung khi lái xe?

  • Ngọc Đoàn Bảo

    0 VF Points
    Chủ xe
    12/11/2022 lúc 16:01

    Bài viết rất hữu ích, cần lắm những chia sẻ như vậy để nhiều người nâng cao tinh thần lái xe. Chứ nhiều khi đi đường gặp mấy bác lái xe cũng ghê lắm.