Home Diễn đàn Tâm sự Các bác thanh toán tiền phí sạc xe điện tại trạm như thế nào đấy? Trả lời cho: Các bác thanh toán tiền phí sạc xe điện tại trạm như thế nào đấy?

  • Đỗ Ngọc Ánh

    0 VF Points
    Danh dự
    12/11/2022 lúc 16:03

    Giải pháp cho thuê pin của Vinfast là một cách làm rất hay dùng để kéo chi phí của xe điện xuống ngang với xe xăng nhằm hấp dẫn người dùng