Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Cách dừng, đỗ xe tại làn khẩn cấp để không bị phạt Trả lời cho: Cách dừng, đỗ xe tại làn khẩn cấp để không bị phạt

  • Thảo Nguyễn Phương

    0 VF Points
    Chủ xe
    12/11/2022 lúc 16:07

    Chia sẻ của bác rất hữu ích, em toàn đi đường phố nên cũng không quan tâm nhiều lắm vụ làn khẩn cấp. Nhưng mà sau lần này chắc phải note vào, nhỡ đâu có lúc gặp phải.