Home Diễn đàn Đánh giá xe Review cầm lái Ve34 Trả lời cho: Review cầm lái Ve34

  • Nhật Đoàn Long

    0 VF Points
    Danh dự
    12/11/2022 lúc 16:08

    xe nào mới ra chẳng có ít nhiều lỗi bác ơi, đâu phải cái gì cũng hoàn hảo ngay từ đầu được. Em thấy mấy cái lỗi ảo đó có thể dễ dàng khắc phục qua những đợt cập nhật phần mềm nên không đáng lo lắm đâu bác ạ