Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Cách dừng, đỗ xe tại làn khẩn cấp để không bị phạt Trả lời cho: Cách dừng, đỗ xe tại làn khẩn cấp để không bị phạt

  • Gia An Hoàng

    0 VF Points
    Chủ xe
    12/11/2022 lúc 16:11

    Sửa ngay thôi bác, nhỡ đâu đến lúc dùng đến. Mà cái việc này vừa giúp bác đỡ bị công an phạt lại đảm bảo an toàn khi đỗ xe.