Home Diễn đàn Tâm sự Sau 1 tháng hoạt động hội Vinfast toàn cầu đã đạt được những gì! Trả lời cho: Sau 1 tháng hoạt động hội Vinfast toàn cầu đã đạt được những gì!

  • Doanh Phạm

    4.480 VF Points
    VVIP
    12/11/2022 lúc 16:31

    Chỉ sau 1 tháng mà đạt 12.000 bình luận. Con số quá lớn. Chứng tỏ sức hút của cộng đồng quá lớn