Home Diễn đàn Tâm sự Tips xử lý tình huống đi vào đường ngập nước Trả lời cho: Tips xử lý tình huống đi vào đường ngập nước

  • My Phạm Trà

    0 VF Points
    Chủ xe
    12/11/2022 lúc 16:38

    Bác giống em, em mà đi vào đường ngập nước là em hay bật đèn rồi bình tĩnh di chuyển đều ga cho qua đoạn đường. Cách này hiệu quả phết bác ạ.