Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Nguy hiểm từ lốp xe mòn không đều Trả lời cho: Nguy hiểm từ lốp xe mòn không đều

  • Lộc Hoàng Văn

    0 VF Points
    Chủ xe
    12/11/2022 lúc 16:45

    Cảm ơn bác vì bài viết chất lượng, thật sự nhờ có bài của bác mà em mới biết có hiện tượng lốp xe mòn không đều. Từ giờ em phải chú ý tới lốp xe hơn mới được.