Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe VinFast hợp tác với công ty Canada, giải quyết bài toán tái chế pin xe điện Trả lời cho: VinFast hợp tác với công ty Canada, giải quyết bài toán tái chế pin xe điện

  • Đỗ Ngọc Duy

    0 VF Points
    Danh dự
    12/11/2022 lúc 21:28

    VinFast đã giải quyết được một bài toán khó từ bao thế hệ nay. Thêm một lý do đầy thuyết phục để mình lựa chọn xe điện VinFast rồi.