Home Diễn đàn Tâm sự Công cụ tìm kiếm trên diễn đàn vẫn chưa hiệu quả và chính xác. Trả lời cho: Công cụ tìm kiếm trên diễn đàn vẫn chưa hiệu quả và chính xác.

  • Hoàng Anh Nguyễn

    0 VF Points
    Thành viên
    14/11/2022 lúc 14:17

    Em thấy diễn đàn nên cải thiện công cụ tìm kiếm. Một ngày có bao nhiêu bài không thể lướt hết được