Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Xu hướng chọn mua xe ở mỗi độ tuổi Trả lời cho: Xu hướng chọn mua xe ở mỗi độ tuổi

  • Phạm Văn Hùng

    0 VF Points
    VIP
    14/11/2022 lúc 16:56

    Bài viết rất kỳ công, nhưng lần sau em nên nêu rõ độ tuổi chi tiết của từng nhóm người như vậy sẽ trực quan hơn 👍 Theo anh quan sát thì những người trẻ xung quanh anh đúng là có quan tâm nhiều hơn về hiệu suất, công nghệ này kia, nhưng thương hiệu cũng vấn rất quan trọng khi họ chọn xe