Home Diễn đàn Tâm sự Xu hướng chuyển dịch sang xe điện là tất yếu trên thế giới, còn VN thì sao? Trả lời cho: Xu hướng chuyển dịch sang xe điện là tất yếu trên thế giới, còn VN thì sao?

  • Đỗ Ngọc Duy

    0 VF Points
    Danh dự
    15/11/2022 lúc 13:53

    Việt Nam thì còn lâu mới theo kịp thế giới, biết bao giờ mới chuyển dịch xong