Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Phượt Tây Bắc cần chuẩn bị những gì??? Trả lời cho: Phượt Tây Bắc cần chuẩn bị những gì???

  • Hùng Vũ Mạnh

    0 VF Points
    Chủ xe
    15/11/2022 lúc 14:15

    Uh cũng kinh nhất cung đường này, vì chưa đi dù là đi xe khách. Thế nên cũng chuẩn bị lên kế hoạch khá lâu nhưng chưa thu xếp đi được. Bác đi lên đó chưa?