Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Để túi hút ẩm vào bên trong đèn có được không? Trả lời cho: Để túi hút ẩm vào bên trong đèn có được không?

  • Gia An Hoàng

    0 VF Points
    Chủ xe
    15/11/2022 lúc 15:36

    Nếu thả một gói gel silic đioxit vào bên trong cụm đèn thì không sao đâu, chú ý đừng để lớp gel tiếp xúc với bóng đèn là được