Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Lưu ý khi sử dụng hệ thống cảnh báo điểm mù trên ô tô VF 8 Trả lời cho: Lưu ý khi sử dụng hệ thống cảnh báo điểm mù trên ô tô VF 8

  • Tuấn Minh Hoàng

    0 VF Points
    Chủ xe
    15/11/2022 lúc 16:23

    Đúng bác ạ, quan trọng là người lái phải có kinh nghiệm ứng biến, chứ các hệ thống cảm biến cũng chỉ là hỗ trợ thôi.