Home Diễn đàn Tâm sự Sau 1 tháng hoạt động hội Vinfast toàn cầu đã đạt được những gì! Trả lời cho: Sau 1 tháng hoạt động hội Vinfast toàn cầu đã đạt được những gì!

  • Bùi Duy Trung

    2.765 VF Points
    VVIP
    15/11/2022 lúc 19:35

    Kkk..đợt đó e còn gửi mỗi chữ a còn đx cộng điểm mà!giờ khó khăn lắm bác..k nắn nót chỉnh chu là k đx duyệt