Home Diễn đàn Đánh giá xe 🔖 Vinfast | Đánh giá xe VinFast VF e34 2022: Có gì đặc biệt đáng lưu ý ? Trả lời cho: 🔖 Vinfast | Đánh giá xe VinFast VF e34 2022: Có gì đặc biệt đáng lưu ý ?

  • Dương Văn Huân

    3.060 VF Points
    VVIP
    16/11/2022 lúc 10:51

    Cải tiến thì nhiều mà nhiều chủ xe trên đây chưa thấy ai chia sẻ thực tế, toàn xem trên báo !