Home Diễn đàn Tâm sự tính năng nhận dạng biển báo giao thông trên VF 8 Trả lời cho: tính năng nhận dạng biển báo giao thông trên VF 8

  • Bùi Duy Trung

    2.740 VF Points
    VVIP
    16/11/2022 lúc 11:00

    Để kích hoạt tính năng nhận dạng biển báo giao thông trên xe VinFast VF 8, người lái truy cập vào Thư viện Ứng dụng trên màn hình cảm ứng trung tâm. Sau đó, chủ xe tiếp tục chạm vào các nút “Hỗ trợ lái xe” và “Trợ giúp lái xe”. Tại đây, người dùng có thể dễ dàng điều khiển thanh bật tắt dưới khu vực của tính năng “Biển báo giao thông”Để kích hoạt tính năng nhận dạng biển báo giao thông trên xe VinFast VF 8, người lái truy cập vào Thư viện Ứng dụng trên màn hình cảm ứng trung tâm. Sau đó, chủ xe tiếp tục chạm vào các nút “Hỗ trợ lái xe” và “Trợ giúp lái xe”. Tại đây, người dùng có thể dễ dàng điều khiển thanh bật tắt dưới khu vực của tính năng “Biển báo giao thông”..