Home Diễn đàn Tin tức Trạm sạc thần tốc đã xuất hiện ở Việt Nam Trả lời cho: Trạm sạc thần tốc đã xuất hiện ở Việt Nam

  • Ngọc Đoàn Bảo

    0 VF Points
    Chủ xe
    16/11/2022 lúc 11:37

    hi vọng hệ thống trạm sạc 350kW sẽ sớm được triển khai tại các đoạn cao tốc để mọi người di chuyển xa được thuận tiện và nhanh chóng hơn.