Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Các bác lái xe nên trang bị tam giác phản quang cảnh báo khi xe gặp sự cố khi đi trời tối Trả lời cho: Các bác lái xe nên trang bị tam giác phản quang cảnh báo khi xe gặp sự cố khi đi trời tối