Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Những hạng mục cần bảo dưỡng trước khi đi du lịch xa bằng xe điện VinFast Trả lời cho: Những hạng mục cần bảo dưỡng trước khi đi du lịch xa bằng xe điện VinFast

  • Lộc Hoàng Văn

    0 VF Points
    Chủ xe
    16/11/2022 lúc 12:20

    đúng đó bác, trước khi đi cứ phải kiểm tra, bảo dưỡng cho an tâm