Home Diễn đàn Tin tức Thị trường ô tô Việt Nam trước "ngưỡng cửa" 500.000 xe/năm Trả lời cho: Thị trường ô tô Việt Nam trước "ngưỡng cửa" 500.000 xe/năm

  • Lam La

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    16/11/2022 lúc 15:32

    Con đường phổ cập ô tô vẫn còn dài lắm, 500k xe mới/năm mới chỉ bằng 1/2 doanh số xe mới 1 tháng ở Mỹ, trong khi dân số Mỹ chỉ gấp 3 VN.