Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Những dòng ô tô cũ nên tránh xa, không nên mua Trả lời cho: Những dòng ô tô cũ nên tránh xa, không nên mua

  • Trần Huy Hoàng

    0 VF Points
    Thành viên
    18/11/2022 lúc 17:26

    Kinh nghiệm đi mua xe cũ là cứ vào đại lý chính hãng mà mua ở đó có sự đảm bảo. Nhiều đại lý ô tô cũng có mảng ô tô cũ cho khách hàng chọn lựa.