Home Diễn đàn Tâm sự KHÔNG ĐEO DÂY AN TOÀN NHƯNG VẪN CHỐT KHOÁ AN TOÀN, NÊN HAY KHÔNG NÊN? Trả lời cho: KHÔNG ĐEO DÂY AN TOÀN NHƯNG VẪN CHỐT KHOÁ AN TOÀN, NÊN HAY KHÔNG NÊN?

  • Duy Phan

    0 VF Points
    Thành viên
    18/11/2022 lúc 17:31

    Bác hỏi thừa quá! Rõ ràng là không nên mà. Cái dây an toàn ngta sinh ra để bảo vệ mình chứ ai ép uổng gì mà đối phó kiểu đấy