Home Diễn đàn Tâm sự TẠI SAO VINFAST KHÔNG PHÁT TRIỂN DÒNG XE CHẠY XĂNG KẾT HỢP CHẠY ĐIỆN Trả lời cho: TẠI SAO VINFAST KHÔNG PHÁT TRIỂN DÒNG XE CHẠY XĂNG KẾT HỢP CHẠY ĐIỆN

  • Minh Trần Kim

    0 VF Points
    Thành viên
    18/11/2022 lúc 17:34

    Em thấy hơi nửa mùa nếu dùng cả 2. Em mua e34 vì bảo vệ môi trường, chứ xe xăng kết hợp xe điện thì bảo vệ gì nữa bác