Home Diễn đàn Tin tức Úc tài trợ VinFast 50 triệu USD xây hệ thống sạc xe điện toàn quốc Trả lời cho: Úc tài trợ VinFast 50 triệu USD xây hệ thống sạc xe điện toàn quốc

  • Minh Trần Kim

    0 VF Points
    Thành viên
    18/11/2022 lúc 17:37

    Tin này mới bác nhỉ, chính phủ VN cũng tạo nhiều điều kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển