Home Diễn đàn Tin tức Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy Trả lời cho: Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy

  • Phạm Đình Quốc

    0 VF Points
    Chủ xe
    18/11/2022 lúc 20:15
    • Khách hàng tuân thủ các quy định, hướng dẫn sạc ô tô điện VinFast tại trạm và việc sử dụng khoang sạc tại cơ sở đặt trạm sạc.