Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Bảo dưỡng lần đầu đối với xe Fadil Trả lời cho: Bảo dưỡng lần đầu đối với xe Fadil

  • Tường Lê Minh

    0 VF Points
    Chủ xe
    19/11/2022 lúc 12:37

    Cũng hỏi bạn bán xe thì bạn ấy bảo chưa cần thay, xe đi ít, để 7.500 km rồi thay luôn. Thấy lăn tăn không biết nên thay hay chưa nên nhờ mọi người tư vấn.