Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe 🔖 Đỗ xe nửa trên vỉa hè nửa dưới đường có vi phạm luật giao thông không ? Trả lời cho: 🔖 Đỗ xe nửa trên vỉa hè nửa dưới đường có vi phạm luật giao thông không ?

  • Duy Phan

    0 VF Points
    Thành viên
    19/11/2022 lúc 14:38

    Em vừa xem 1 bài về luật mới xong. Chỗ nào có biển I.408a mới được đỗ xe nửa trên vỉa hè thế này nha!