Home Diễn đàn Phong cách sống 🔖 Hé lộ thông tin Logo Hội Vinfast Đông Nam Bộ có ý nghĩa gì ? Trả lời cho: 🔖 Hé lộ thông tin Logo Hội Vinfast Đông Nam Bộ có ý nghĩa gì ?

  • Yanos Mimi

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    19/11/2022 lúc 14:39

    đúng rồi đó nếu zoom nhỏ lại thì sẽ không nhìn được chi tiết bên trong vì nó quá rối :d. Nên phải cho to lên thì mọi người mới nhìn được. Vậy logo này đang không phù hợp zùi