Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Điều gì có thể khiến người tiêu dùng chọn xe điện thay vì xe chạy xăng? Trả lời cho: Điều gì có thể khiến người tiêu dùng chọn xe điện thay vì xe chạy xăng?

  • Nguyễn Trung Thành

    40 VF Points
    VVIP
    19/11/2022 lúc 14:39

    trạm sạc thì e nghĩ sẽ khắc phục sớm thôi, cơ bản các tỉnh đều có rồi