Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe 🔖 Đỗ xe nửa trên vỉa hè nửa dưới đường có vi phạm luật giao thông không ? Trả lời cho: 🔖 Đỗ xe nửa trên vỉa hè nửa dưới đường có vi phạm luật giao thông không ?

  • Dương Văn Huân

    0 VF Points
    Thành viên
    19/11/2022 lúc 14:50

    Bác cho em xin cái giấy phạt, để anh em xem đây là bài học