Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe 🔖 Đỗ xe nửa trên vỉa hè nửa dưới đường có vi phạm luật giao thông không ? Trả lời cho: 🔖 Đỗ xe nửa trên vỉa hè nửa dưới đường có vi phạm luật giao thông không ?

  • Dương Văn Huân

    375 VF Points
    Thành viên VVIP
    19/11/2022 lúc 14:52

    hì hì, thì không sao nhưng có trật tự đến lại có sao ?