Home Diễn đàn Tin tức Giá vật liệu sản xuất ô tô điện tăng nhanh gấp 3 lần so với xe xăng Trả lời cho: Giá vật liệu sản xuất ô tô điện tăng nhanh gấp 3 lần so với xe xăng

  • Đỗ Ngọc Ánh

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    19/11/2022 lúc 15:03

    chắc phải đợi giá xe ổn định hoặc giảm đi mới nghĩ đến việc mua xe điện vậy