Home Diễn đàn VF 5 Góp ý cho VF5 Trả lời cho: Góp ý cho VF5

  • Huy Huy Trần

    0 VF Points
    Thành viên
    19/11/2022 lúc 15:32

    xe điện chứ bác, nhưng kể cũng tiếc Fadil nhỉ, với em thì Fadil mãi đỉnh, bán rồi vẫn thấy tiếc