Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Mỗi chuyến đi xa bằng ô tô bạn cần chuẩn bị gì cho xế yêu? Trả lời cho: Mỗi chuyến đi xa bằng ô tô bạn cần chuẩn bị gì cho xế yêu?

  • Hải Đào Thị Hương

    0 VF Points
    Chủ xe
    19/11/2022 lúc 15:55

    Đúng bác ạ. Hôm trước em mới đọc được tin xe dừng giữa đường để sửa bị xe khác đi qua tông phải, mất 2 mạng người