Home Diễn đàn Tin tức Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy Trả lời cho: Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy

  • Dương Thanh Minh

    4.170 VF Points
    VVIP
    19/11/2022 lúc 15:59

    Khi bình minh lên, toàn cảnh hang rái được nhuộm một màu hồng. Lúc này, Hang Rái đẹp như thiên đường vậy mặc dù mình chưa thấy thiên đường bao giờ! Vì thế nhiều người đến Vĩnh Hy, kiểu gì cũng phải có bằng được một bộ ảnh để đời ở Hang Rái thì mới chịu.. Nguồn từ: https://nhatrangtoday.vn