Home Diễn đàn Phong cách sống POST HÌNH ẢNH KỸ NIỆM CHUYẾN PHƯỢT TÂY NGUYÊN MIỀN TRUNG (2100KM) BẰNG LUX A Trả lời cho: POST HÌNH ẢNH KỸ NIỆM CHUYẾN PHƯỢT TÂY NGUYÊN MIỀN TRUNG (2100KM) BẰNG LUX A

  • Đình Linh Nguyễn

    0 VF Points
    Thành viên
    20/11/2022 lúc 09:03

    Nên mang theo 1 tờ giấy, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại để vào trong ví và trong balo để phòng khi mất có người gọi điện.