Home Diễn đàn Tâm sự Tác hại không ngờ từ việc dùng bạt trùm xe ô tô Trả lời cho: Tác hại không ngờ từ việc dùng bạt trùm xe ô tô

  • Ngọc Nguyễn Minh

    0 VF Points
    Thành viên
    20/11/2022 lúc 13:35

    Em thấy nhìn chung phủ bạt hại nhiều hơn lợi bác ah. Tốn tiền mua bạt, tốn công kéo ra kéo vào, dùng loại bạt nặng chống nước thì dễ xước xe… nói chung là quá nhiều cái hại, xe nào ít đi để ngoài trời nhiều thì dùng thôi!