Home Diễn đàn Tâm sự Có nên để cuốn sách hướng dẫn sử dụng xe trong xe thường xuyên hay không? Trả lời cho: Có nên để cuốn sách hướng dẫn sử dụng xe trong xe thường xuyên hay không?

  • Minh Nguyễn Đức

    0 VF Points
    Thành viên
    20/11/2022 lúc 15:38

    Em có thói quen là tất cả tài liệu và giấy tờ của xe mình thường em sẽ để trong hộc để đồ bên ghế phụ, lâu lâu cũng lấy ra đọc, có nhiều hướng dẫn để xử lí tình huống sự cố trong quá trình sử dụng, bổ ích lắm bác ạ