Home Diễn đàn Tâm sự Chủ sở hữu xe vinfast sẽ được quyền lợi gì khi mua nhà của Vinhomes? Trả lời cho: Chủ sở hữu xe vinfast sẽ được quyền lợi gì khi mua nhà của Vinhomes?

  • Trần Huy Hoàng

    0 VF Points
    Danh dự
    20/11/2022 lúc 16:26

    Có đó bác, trước em thấy có đc quyền lợi Voucher Vinhomes và còn đc miễn phí gửi và sạc xe nữa