Home Diễn đàn World Cup 2022 Chủ nhà Qatar cấm bán bia rượu tại World Cup 2022 Trả lời cho: Chủ nhà Qatar cấm bán bia rượu tại World Cup 2022

  • Anh Tuấn Lê

    0 VF Points
    Chủ xe
    20/11/2022 lúc 20:22

    Ở nước phương Tây và Châu Á, việc nghiêm cấm rượu bia như này gần như là không có. Nhưng nước Hồi giáo thì đây là chuyện khá bình thường, hạn chế nhiều rủi ro.