Home Diễn đàn Lux & Fadil POST HÌNH ẢNH KỸ NIỆM CHUYẾN PHƯỢT TÂY NGUYÊN MIỀN TRUNG (2100KM) BẰNG LUX A Trả lời cho: POST HÌNH ẢNH KỸ NIỆM CHUYẾN PHƯỢT TÂY NGUYÊN MIỀN TRUNG (2100KM) BẰNG LUX A

  • Dương Thanh Minh

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2022 lúc 11:42

    Với mẫu ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam, người dùng có thể cài đặt xe ô tô điện VinFast VF e34 và Ứng dụng VinFast để đồng bộ lịch cá nhân và lịch làm việc và danh bạ điện thoại.