Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Nói không với xe cũ, chỉ mua ô tô mới là quyết định sáng suốt Trả lời cho: Nói không với xe cũ, chỉ mua ô tô mới là quyết định sáng suốt

  • Hoàng Bùi Việt

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2022 lúc 11:46

    Thật sự luôn bác ạ. Em cũng từng mua xe cũ và hối hận lắm. Tiền đi bảo dưỡng ngang ngửa tiền mua xe.